Tarieven – Tandartspraktijk Draga – Amersfoort
Welkom bij
Tandartspraktijk Draga

Tarieven

Periodiek controle (tariefcode C11)         = € 22,16

Controlefoto/Bitewing (tariefcode X10) = € 16,33

Panoramafoto* (tariefcode X21)              = € 69,97

* alleen bij verstandskiezen of implantaten

 

witte eenvlaksvulling + verdoving (tariefcodes V91, A10) = € 61,23

witte tweevlaksvulling + verdoving (tariefcodes V92, A10) = € 75,80

witte drievlakssvulling + verdoving (tariefcodes V93, A10) = € 87,46

witte vier- en vijfvlaksvulling + verdoving (tariefcodes V94, A10) = € 107,87

 

Gebitsreiniging met polijsten en of poederblasting (tariefcode M03) 20 minuten = € 52,28

Gebitsreiniging met polijsten en of poederblasting (tariefcode M03) 30 minuten = € 78,42

 

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2024.

Tandheelkunde

Consultatie en Diagnostiek (C)

Maken en/of beoordelen foto's (X)

Preventieve mondzorg (M)

Verdoving (A)

Verdoving door middel van een roesje (B)

Vullingen (V)

Wortelkanaalbehandelingen (E)

Kronen en bruggen (R)

Behandeling Kauwstelsel (G)

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)

Kunstgebitten (P)

Tandvleesbehandelingen (T)

Implantaten (J)

Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U)

Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y)

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.